Antamiasi tietoja käytetään vain asiakassuhteen hoitoon, eikä niitä luovuteta eteenpäin.